Tư vấn hỗ trợ 24/7
Tư vấn hỗ trợ 24/7
cà phê thứ 7

MARKETING GẮN KẾT – TUẦN 43

Tiếp nối chương trình Marketing gắn kết Tín Quang Group
Thời gian: 8h00 ngày 29/10/2022
Địa điểm: Quán cà phê The Town Coffee, số 239 Phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức
Dưới đaay là một số hình ảnh của chương trình: