Tư vấn hỗ trợ 24/7
Tư vấn hỗ trợ 24/7

Nguồn nhân lực

"All support for you"
BAN LÃNH ĐẠO
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Hiện Xe Nâng Tín Quang đã có  mặt trên cả 3 miền đất nước: Bắc, Trung, Nam và mở rộng ra cả thị trường nước ngoài Lào và Campuchia. 

Thế mạnh nhân lực, công ty đang có hơn 300 nhân viên trong đó có hơn 70 nhân viên kỹ thuật – được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia nước ngoài.