Tư vấn hỗ trợ 24/7
Tư vấn hỗ trợ 24/7
cà phê thứ 7

MARKETING GẮN KẾT – TUẦN 46

Tiếp nối chương trình Marketing gắn kết Tín Quang Group

Thời gian: 8h00 ngày 19/11/2022

Địa điểm: Quán Coffee XL 102, 102 Ngô Quyền, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh buổi Workshop: