Tư vấn hỗ trợ 24/7
Tư vấn hỗ trợ 24/7
cà phê thứ 7 10-12-2022

MARKETING GẮN KẾT – TUẦN 50

MARKETING GẮN KẾT – TUẦN 50

Tiếp nối chương trình Marketing gắn kết Tín Quang Group
Thời gian: 8h00 ngày 10/12/2022
Địa điểm: Quán Cà Phê Lâu Đài Phố địa chỉ Đường số 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương.
Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi Workshop: